Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

08-08-16 Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
- ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
- ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ αποτελεί μια εμπεριστατωμένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας που αποσκοπεί στην ισόρροπη και πολύπλευρη ανάπτυξη των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας (4-6 ετών). Το ολοήμερο νηπιαγωγείο συμβάλλει αφενός στην πραγμάτωση των ουσιαστικών στόχων του Νηπιαγωγείου και αφετέρου αφουγκράζεται τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Η θεσμοθέτηση δε του ωρολογίου προγράμματος που επιφέρει ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ αναβαθμίζει τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Νηπιαγωγείου και διασφαλίζει για πρώτη φορά το πλαίσιο του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών.
Μέχρι σήμερα τα νηπιαγωγεία λειτουργούσαν:
  • είτε ως κλασικά με ωράριο 8:00 έως 12:30. Από 8:15 έως 12:15 υλοποιούνταν ένα πρόγραμμα που λεγόταν πρόγραμμα κλασικού τμήματος. Εάν ο μαθητής ήθελε Ολοήμερο έπρεπε να γραφτεί σε άλλο νηπιαγωγείο που ναι μεν διέθετε ολοήμερο τμήμα αλλά μπορεί να βρίσκονταν σε άλλη περιοχή.
  • είτε ως ολοήμερα με ολοήμερο ωράριο 8:00 έως16:00. Από 8:15 έως 15:45 τα νηπιαγωγεία υλοποιούσαν ένα πρόγραμμα που λεγόταν πρόγραμμα ολοήμερου τμήματος που άρχιζε πρωί και τελείωνε απόγευμα και η μία δραστηριότητα ήταν συνέχεια της άλλης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μαθητής δεσμευόταν να φεύγει στις 16:00. Ωστόσο κατόπιν αιτήσεων των γονέων, τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο με εγκυκλίους έδινε τη δυνατότητα πρόωρων αποχωρήσεων και οι μαθητές μπορούσαν να φύγουν στις 14:00 ή άλλη ώρα. Αυτό όμως αποδομούσε και διέλυε το πρόγραμμα και τη φιλοσοφία πάνω στην οποία είχε στηριχτεί. Οι γονείς χρησιμοποιούσαν διαφόρους μεθόδους (γνωματεύσεις γιατρών κπλ) προκειμένου να παραλαμβάνουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου και δημοτικού την ίδια ώρα.
  • είτε με ένα τμήμα κλασικό και ένα ολοήμερο, οπότε έπρεπε το κάθε τμήμα να έχει το δικό του πρόγραμμα. Τα τελευταία χρόνια επειδή οι εγγραφές δεν ήταν ισομερείς, (25 παιδιά στο κλασικό και 25 στο ολοήμερο) δημιουργούνταν εξ ανάγκης μεικτά τμήματα. Για παράδειγμα: σε ένα 2/θέσιο νηπιαγωγείο (με 1 τμήμα κλασικό και 1 ολοήμερο), γράφονταν 20 παιδιά για το Ολοήμερο τμήμα και 30 για το κλασικό ή το αντίστροφο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 2 μεικτών τμημάτων χωρίς όμως να υπάρχει πρόγραμμα για μεικτό τμήμα. Μερικά παιδιά σχολούσαν 12:30, άλλα 14:00 με άδεια πρόωρης αποχώρησης και άλλα 16:00. Το ερώτημα που τίθεται είναι: Με τι πρόγραμμα λειτουργούσε αυτό το νηπιαγωγείο με δεδομένο ότι δεν είχε θεσμοθετηθεί μεικτό πρόγραμμα;
  • Τέλος, υπήρχαν 1/θέσια νηπιαγωγεία που λειτουργούσαν με μεικτό ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ πρόγραμμα. Για παράδειγμα ένα μονοθέσιο στο οποίο είχαν εγγραφεί 20 μαθητές, οι 10 είχαν δηλώσει κλασικό τμήμα και έφευγαν στις 12:30 και οι άλλοι 10 είχαν δηλώσει ολοήμερο και έφευγαν στις 16:00. Υλοποιούνταν πρόγραμμα μη θεσμοθετημένο.
Τι αλλάζει με τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
  1. Με τη νέα ρύθμιση θα γράφεται ο μαθητής στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς του και αν θέλει ολοήμερο πρόγραμμα θα παραμένει στο νηπιαγωγείο έως τις 16:00.
  2. Θα υπάρχει Ενιαίο Πρόγραμμα για όλα τα τμήματα. Προτάθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διαμορφώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ένα βασικό – υποχρεωτικό πρόγραμμα για όλα τα τμήματα και όλους τους μαθητές από 8:30 έως 13:00 και ένα προαιρετικό για τους μαθητές που θέλουν να παρακολουθήσουν ολοήμερο πρόγραμμα από 13:00 έως 16:00. Επίσης προβλέφθηκε προαιρετική πρωινή ζώνη 7:45- 8:30 τα νήπια-προνήπια των οποίων οι γονείς εργάζονται.
  3. Από το Σεπτέμβριο το νηπιαγωγείο θα τελειώνει στις 13:00 και το δημοτικό στις 13:15. (Μέχρι σήμερα το νηπιαγωγείο τελείωνε στις 12:15 με 12:30 και το δημοτικό -ανάλογα με τον τύπο- σχόλαγε στις 12:25 ή στις 13:15 ή στις 14:00).
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Α. Όλα τα νηπιαγωγεία γίνονται εν δυνάμει Ολοήμερα. Δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα νηπιαγωγεία να γίνουν ολοήμερα έτσι ώστε να μην μετακινούνται οι μαθητές σε όμορα νηπιαγωγεία που χαρακτηρίζονται ως ολοήμερα όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Β. Εναρμονίζεται το ωράριο έναρξης και λήξης του νηπιαγωγείου με το ωράριο έναρξης και λήξης του δημοτικού σχολείου ικανοποιώντας ένα βασικό αίτημα της ελληνικής οικογένειας.
Γ. Εξασφαλίζεται η λειτουργία ολοήμερου προγράμματος από 13:00 έως 16:00 με ελάχιστο αριθμό νηπίων και προνηπίων, πέντε (5) για τα 1/θέσια, δέκα (10) για τα 2/θέσια και δεκατέσσερα (14) για τα 3/θέσια και άνω νηπιαγωγεία.
Δ. Διασφαλίζεται η δημιουργία τμημάτων με ισοδύναμη κατανομή των μαθητών ως προς το φύλο, την ηλικία και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες (μέχρι σήμερα δεν διασφαλιζόταν κάτι τέτοιο διότι η κατανομή των τμημάτων δεν γινόταν με βάση τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, το φύλο και την ηλικία κλπ, αλλά βάσει των προτιμήσεων των γονέων για κλασικό ή ολοήμερο τμήμα)
Ε. Αναμορφώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και διορθώνονται οι στρεβλώσεις του άτυπου μεικτού προγράμματος που εξ ανάγκης λειτουργούσε. Τα δύο (2) ξεχωριστά προγράμματα που υπήρχαν ενοποιούνται και γίνεται ένα ενιαίο πρόγραμμα για όλα τα νηπιαγωγεία δομημένο, σε υποχρεωτική ζώνη (8:30 - 13:00) και προαιρετική (13:00- 16:00)
ΣΤ. Δίνεται τέλος στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τις πρόωρες αποχωρήσεις, οι οποίες αποδομούσαν το πρόγραμμα και μετέτρεπαν το Ολοήμερο σε απλή φύλαξη παιδιών. Όπως είναι γνωστό σε όλους (υπουργείο, εκπαιδευτικούς και γονείς), τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού των εγγραφέντων μαθητών, ενώ αρχικά επέλεγε το ολοήμερο πρόγραμμα, στη συνέχεια, ζητούσε πρόωρη αποχώρηση πριν τη λήξη του έτσι ώστε να συμπίπτει με την ώρα λήξης του δημοτικού σχολείου.
Ζ. Αυξάνεται η ώρα της συνεργασίας των νηπιαγωγών για ανατροφοδότηση, σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος και για αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοικητική λειτουργία του νηπιαγωγείου.
Η. Συσχετίζεται η ρύθμιση του ωραρίου των Νηπιαγωγών με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
Θ. Προβλέπεται η λειτουργία της πρόωρης υποδοχής από 7:45 έως 8:30 και στο νηπιαγωγείο όπως και στο δημοτικό, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των γονέων.
Ι. Ικανοποιείται τέλος η ανάγκη για ενιαίο σχεδιασμό στο πλαίσιο της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μέρος της οποίας είναι και το νηπιαγωγείο.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΗΜΕΡΙΔΑ:«Με δημιουργικότητα, φαντασία και δράση στο σχολείο: Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δράσεων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων».

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Κιλκίς η ημερίδα με θέμα: «Με δημιουργικότητα, φαντασία και δράση στο σχολείο: Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δράσεων  δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων».
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν από παιδιά, νήπια και δημοτικού σχολείου, εκπαιδευτικά προγράμματα και μουσικό-θεατρικά δρώμενα που υλοποιήθηκαν την τρέχουσα σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία των δύο Περιφερειών  Εκπαίδευσης.
Η Ημερίδα, διοργανώθηκε από τις Σχολικές Συμβούλους, κ. Ιωάννα Κ. Αρβανίτη της 1η Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης και κ. Μαρία Κ. Παπαδοπούλου της 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης Κιλκίς, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς κ. Άρη Παπαδόπουλο και  την υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Γεωργία Μπλάτση.


Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν από παιδιά, νήπια και δημοτικού σχολείου, εκπαιδευτικά προγράμματα και μουσικό-θεατρικά δρώμενα που υλοποιήθηκαν την τρέχουσα σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία των δύο Περιφερειών  Εκπαίδευσης.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολική χρονιά 2015-16

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς / Δήμος Παιονίας

Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας

Τρίτη 24.5.2016      Διάρκεια 08:30-12:00

Τετάρτη 25.5.2016 Διάρκεια 10:00-10:30


Παράλληλη εκδήλωση
στο χώρο της εισόδου του θεάτρου:
 Έκθεση Υλικού
από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων
των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Παιονίας

Τρίτη  24.5.2016 (ώρες: 8:30-14:00)            Τετάρτη 25.5.2015 (ώρες 8:30-14:00)
                               
Β. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Τετάρτη 25.5.2016 Διάρκεια  10:00 – 12:00             
Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας

Ο Διευθυντής Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης  Ο Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής  Εκπ/σης        

        Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς       Η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Εκπ/σης

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Τετάρτη 25/5/2016, ώρες 10:00 – 12:00        Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με τίτλο:
«Μπορούμε να προλάβουμε τα φαινόμενα της βίας και του εκφοβισμού;»
Η εκδήλωση διοργανώνεται από τα μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) Κιλκίς, Ιωάννη Τρικκαλιώτη Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κιλκίς και την Μαρία Παπαδοπούλου Σχολική Σύμβουλο της 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς Αριστείδη Παπαδόπουλο και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Γεωργία Μπλάτση.
·         Χαιρετισμός:
o   Διευθυντής ΠΕ Κιλκίς Αριστείδης Παπαδόπουλος
·         Δρώμενα:
o   «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι το θυμό μου» από τους/ις μαθητές/ριες της Ε΄ τάξης του
1ου Δημοτικού Σχολείου Γουμένισσας,
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Χρήστος Πετσανούκης, Γεώργιος Κρόντης
o   «Το καλό και το κακό» από τους/ις μαθητές/ριες της Γ΄ τάξης του
2ου Δημοτικού Σχολείου Γουμένισσας,
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Δημητριάδου
·         Εισηγήσεις / Συζήτηση:
o   «Πρόληψη βίας και εκφοβισμού, ένα σχολείο για όλα τα παιδιά»
Μαρία Παπαδοπούλου, Σχολική Σύμβουλος
o   «Τι πρέπει να γνωρίζω για την πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισμού»
            Παναγιώτης Προβατίδης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
o   «Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείριση συναισθημάτων»

Ιωάννης Τρικκαλιώτης, Σχολικός Σύμβουλος 

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Μαρία Παπαδοπούλου: ένα μικρό αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά! Καλό μήνα!

Η σχέση των ανθρώπων  με τη φύση και τα λουλούδια  πανάρχαια. Τα λουλούδια  απαραίτητα στις χαρές και τις λύπες μας.. Αλλά και η συμπεριφορά μας στην ύπαιθρο τη μέρα αυτή, λίγο πολύ γνωστή.  Κέφι, χορός, περισσότερο φαγητό, περισσότερη κατανάλωση αλκοόλ, αλόγιστη συλλογή φυτών  και σκουπίδια πολλά σκουπίδια.
Πρωτομαγιά, πρώτη ημέρα του Μαΐου που σηματοδοτεί το ξύπνημα της φύσης, προμηνάει την ήττα του χειμώνα με την επικράτηση της ζωής επί του θανάτου…τον ερχομό του καλοκαιριού…
Σήμερα, με την παραδοσιακή Πρωτομαγιά μας συνδέει σχεδόν μόνο η έξοδος μας στη φύση και το μάζεμα των λουλουδιών για  το φτιάξιμο του πρωτομαγιάτικου στεφανιού.Οι άνθρωποι την μέρα αυτήν  «… την ομορφιά και τη δροσιά από τη φύση θέλουν να τη φέρουν έπειτα και στο σπίτι τους, κόβοντας λουλούδια του αγρού και πλέκοντας στεφάνι πολύχρωμο, που το κρεμούν στην πόρτα του σπιτιού. Αλλά αν το λουλούδι είναι για τον κάτοικο της πόλης σύμβολο της άνοιξης και της χαράς, για τον αγρότη το άκαρπο λουλούδι δε σημαίνει αυτό που θέλει και ζητά: να εξασφαλίσει από τη μητέρα γη τη θαλερή βλάστηση, την πλούσια καρποφορία. Γι' αυτό το "Μάη" τους ο αγρότης κι η αγρότισσα δεν τον κάνουν με λουλούδια, αλλά με λογής λογής πρασινάδες και καρπούς, χωρίς να παραλείπουν το σκόρδο για τη βασκανία και το αγκάθι για τον εχθρό ( Γ. Μέγας)

Το μαγιάτικο στεφάνιΤο στεφάνι κατασκευαζόταν με βέργα από ευλύγιστο και ανθεκτικό ξύλο κλήματος ή άλλο και στολιζόταν με λουλούδια και κλαδάκια καρποφόρων δέντρων, όπως η αμυγδαλιά, η συκιά και η ροδιά. Ακόμα, το διακοσμούσαν με στάχια από σιτάρι και κριθάρι, με κρεμμύδι αλλά και σκόρδο για το μάτι. Η χρησιμοποίηση πρασινάδας και όχι τόσο λουλουδιών με σκοπό τη μετάδοση της γονιμότητάς τους ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των μαγιάτικων συνηθειών. Στον αγροτικό χώρο, μάλιστα, δε θεωρείτο απαραίτητο το πλέξιμο στεφανιών. Αρκούσε η τοποθέτηση πάνω από την πόρτα του σπιτιού μιας δέσμης από χλωρά κλαδιά ελιάς, συκιάς, νεραντζιάς, πορτοκαλιάς και άλλα μαζί με λουλούδια. Απαραίτητη ήταν, επίσης, η ύπαρξη μεταξύ τους φυτών αποτρεπτικών… του κακού, όπως είναι η τσουκνίδα, το σκόρδο και άλλα  (Αικατερίνη Καμηλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών).

 Εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς 
Ο Μάης δεν είναι μόνο ο μήνας που σφραγίζει την άνοιξη, .  Η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως μέρα γιορτής της εργατικής τάξης το 1889, από το Διεθνές Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού για να τιμήσει τα θύματα της μεγάλης και αιματηρής απεργίας που είχε γίνει στο Σικάγο. Η πρώτη Πρωτομαγιά στην Ελλάδα γιορτάστηκε το 1893. Έκτοτε, η  1η του Μάη  και ο εορτασμός της (ελεύθερος  ή μη), συνδέθηκε με δραματικά ιστορικά γεγονότα αλλά και με  αγώνες των εργατών/τριων και τα αιτήματα τους,  που ενέπνευσαν ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.
                                                             Ξημερώνει Πρωτομαγιά
Πότισ’ ουρανέ
την ξερή μας γη,
κουρασμένο πουλί.
ξημερώνει Πρωτομαγιά,
κράτα, κράτα καρδιά
ξημερώνει Πρωτομαγιά.
δίχως φόβο κι οργή,
τ’ όνειρο θα βρεί
και νερό και ψωμί.
ξημερώνει Πρωτομαγιά,
κράτα, κράτα καρδιά
ξημερώνει Πρωτομαγιά.

τα φτερά ‘νοιξε
Κράτα, κράτα καρδιά,
Μάνα γέννησε
Γέλα, γέλα καρδιά

Μάρω Λοϊζου


 Πρωτομαγιά 1944

…Πέσε στα γόνατα , προσκύνα το πανάγιο χώμα
με τη ψυχή κατάκορφα στον ουρανό υψωμένη
όποιος και νά'σαι,όθε και νά'σαι,κι ό,τι άνθρωπος νά'σαι.
Πιότερο ,αν εισαι του λαού ξωμάχος, χειρομάχος ,
φτωχόπαιδο , που αθέλητα σε βάλαν να καρφώσεις,
τον αδερφό σου αντίκρα σου, -με μάνα εσύ κι εκείνος - .
Ετούτη η μάντρα αντίκρυ σου , το σύνορο του κόσμου .
Σ'αυτην επάνω βρόντηξαν ο Διγενής κι ο Χάρος .
Ήτανε πρώτη του Μαγιού , φως όλα μέσα κι έξω
(έξω τα χρυσολούλουδα και μέσα η καλωσύνη)
που αράδιασε πα στο σοβά πισθάγκωνα δεμένους
και θέρισε με μπαταριές , οχτρός ελληνομάχος,
οχι εναν , δυο , ή τρεις ....διακόσια παλληκάρια .
Δεν ήρθαν μελλοθάνατοι με κλάμα και λαχτάρα ,
μον ήρθανε μελλόγαμπροι με χορό και τραγούδι .
Και πρώτος άρχος του χορού , δυο μπόγια πάνω απ'όλους ,
κι απο το Χάρο τρεις φορές πιο πάνου ο Ναπολέος . ( ...)

                           ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016