Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Η διδασκαλία εννοιών και φαινομένων που σχετίζονται με τον καιρό»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Η διδασκαλία εννοιών και φαινομένων που σχετίζονται με τον καιρό», την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013, στην αίθουσα φυσικών επιστημών του 1ου Δημοτικού σχολείου Κιλκίς, από τις 12:30 έως τις 14:00. 
Στην επιμορφωιτκή συνάντηση συμμετείχαν τριάντα τρεις (33) προϊσταμένες και νηπιαγωγείων σχολείων της πόλης του Κιλκίς. 

Το σεμινάριο έγινε με πρωτοβουλία της Συμβούλου Προσχολικής 38ης Περιφέρειας  κ. Μαρίας Παπαδοπούλου και  του Συμβούλου 2ης Περιφέρειας, κ. Πάρη Παπαδόπουλου.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατανόηση πως η έγκαιρη  γνώση για τις έννοιες καιρός και κλίμα  συμβάλλει α.  στη σταδιακή κατανόηση των επιπτώσεων των καταστροφών του περιβάλλοντος από τα παιδιά  και κατά συνέπεια β. στη διαμόρφωση μελλοντικών ενεργά πολιτών.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η διεξαγωγή πειραμάτων σχετικών με τα καιρικά φαινόμενα από το Σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας. 
Στην επιμορφωτική συνάντηση παρούσα ήταν και η Σύμβουλος της 1ης Περιφέρειας, κ. Ιωάννα Αρβανίτη.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Επιμορφωτική συνάντηση νηπιαγωγών της πόλης του Κιλκίς

Σας γνωστοποιούμε ότι εγκρίθηκε και θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Συμβούλου Προσχολικής 38ης Περιφέρειας  κ. Μαρίας Παπαδοπούλου και  του Συμβούλου 2ης Περιφέρειας, κ. Πάρη Παπαδόπουλου, επιμορφωτική συνάντηση την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013, στο 1ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς, ώρα 12:30 – 14:00  με θέμα: «Η διδασκαλία εννοιών και φαινομένων που σχετίζονται με τον καιρό».
Στην επιμορφωτική συνάντηση θα συμμετέχουν οι νηπιαγωγοί των νηπιαγωγείων της πόλης του
Κιλκίς εκτός των νηπιαγωγών που έχουν απογευματινό ωράριο στα ολοήμερα νηπιαγωγεία.