Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Ανα-Στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία
Η παιδική ηλικία, όπως έχει δείξει η έρευνα και η εμπειρία, είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη των ψυχικών, κοινωνικών και γνωστικών χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση του παιδιού είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της μετέπειτα ζωής του. Οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, καθώς και τα νέα επιστημονικά δεδομένα, μας καλούν να εξετάσουμε, σε νέο πλαίσιο, ζητήματα που αφορούν στην παιδική ηλικία και το ρόλο της εκπαίδευσης.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η πολυεπιστημονική και διεπιστημονική συνάντηση, για να «ανα-στοχαστούμε» την παιδική ηλικία, να προβληματιστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διευρύνουμε/εμπλουτίσουμε τη γνώση σε ζητήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Πιστεύουμε ότι στη συνάντηση αυτή θα εργαστούμε από κοινού, προκειμένου να υποστηρίξουμε το διάλογο επιστημών και τεχνών στην εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους απαιτείται να  συνοδεύουμε τα παιδιά σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξής τους.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 31/10/2014 και το Σάββατο 1/11/2014, στον Πύργο της Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.