Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Οι αρχές της Αειφορίας στο σχολείο μας


Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών ΠΕ60, ΠΕ70 και Ειδικοτήτων της Δ.Π.Ε.  Κιλκίς, στο Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Κιλκίς και στην Πινακοθήκη της Τέχνης Κιλκίς στο Μεταλλικό Κιλκίς. 
Το σεμινάριο είχε ως θέμα :«Οι αρχές της Αειφορίας στο σχολείο μας», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τοπικού Δικτύου Π.Ε. «Κοινωνικό  Νηπιαγωγείο: η αειφορία στην πράξη» και  διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής και με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς / Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 
 Εργαστήριο: Κατασκευές με φυσικά υλικά και μουσική, Θοδωρής Παπαιωάννου, Δάσκαλος, συγγραφέας, μουσικός
Βιωματικές δραστηριότητες: «Αειφορική διαχείριση οικοσυστημάτων» στο χώρο γύρω από Γυναικόκαστρο & Εργαστήριο: «Φτιάχνοντας ένα κήπο στην τάξη μας με αρωματικά βότανα», Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Π.Ε. Κιλκίς

 Εισήγηση: Ο σχολικός χώρος στο πλαίσιο της Αειφορίας, Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 
«Καλές» σχολικές πρακτικές στην προοπτική της Αειφορίας, Ιππέκη Βασιλική, Υπεύθυνη Π.Ε. στην Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης
 Εργαστήριο στην Πινακοθήκη της Τέχνης Κιλκίς: Βιωματική  προσέγγιση εννοιών  εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία μέσω έργων τέχνης, Μαρία Ν. Παπαδοπούλου, Σχολική Σύμβουλος 38ης Περιφέρειας και Μαρία Σαραντοπούλου, ζωγράφος.

Στην επιμορφωτική συνάντηση προσκλήθηκε από το ΚΠΕ Κιλκίς και συμμετείχε και ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Περιφέρειας, κ. Ιωάννης Τρικκαλιώτης, αναπλ. μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου.
Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς, και την εκπαιδευτικό κ. Μαίρη Σαραντοπούλου, εικαστικό, που συμμετείχε στη δραστηριότητα στην Πινακοθήκη και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο τη Τέχνης Κιλκίς, κ. Κική Παπαδοπούλου!

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Το φαινόμενο του εκφοβισμού

Πηγή:http://stop-bullying.sch.gr/

Το φαινόμενο του εκφοβισμού (“school bullying”) και της βίας (“school violence”) στον χώρο του σχολείου παρουσιάζει αυξανόμενες και πολυπαραμετρικές διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια.

Ο όρος «bullying» έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως «σχολικός εκφοβισμός»

(Αρτινοπούλου, 2001)

Σήμερα…

Σήμερα, διαφορετικοί επιστημονικοί χώροι και πεδία έχουν αναγνωρίσει, αναδείξει και μελετήσει το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού και της βίας, στις πολλαπλές μορφές και διαστάσεις του και προτείνουν, μέσα από την πρόληψη και την παρέμβαση, διάφορες προσεγγίσεις και μεθόδους για την αποτελεσματική  αντιμετώπισή του. Η πλειονότητα των μεθόδων αυτών και των συνακόλουθων στρατηγικών, προγραμμάτων και πρακτικών εστιάζει στον προληπτικό ρόλο που θα πρέπει να αναλάβουν και να αναπτύξουν τα σχολεία.  Η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων στο φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί του σύγχρονου σχολείου θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις  και να είναι ικανοί  να οργανώσουν, να αναπτύξουν και να συντονίσουν ένα σύνολο κοινωνικοπαιδαγωγικών δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και ενός αριθμού παράγωγων ζητημάτων, σε επίπεδο ατομικό, τάξης, σχολικής μονάδας, οικογένειας και τοπικής κοινότητας.
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΔΥΩΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η αποτελεσματική λειτουργία ενός πανελληνίου Δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και της βίας
Η επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του Δικτύου αυτού, σε όλες τις διαστάσεις του (θεωρητικές, επιστημολογικές, ερευνητικές, μεθοδολογικές, πρακτικές), μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους
Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στα ζητήματα της σχολικής βίας και εκφοβισμού του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας
Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αξιοποίηση και ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων, για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, του συνόλου των εμπλεκομένων, δηλαδή του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας
Η δυνατότητα του συνεχούς εμπλουτισμού των σχετικών γνώσεων, ιδεών, δεξιοτήτων, μεθόδων, τεχνικών και πρακτικών όλων των εμπλεκομένων, μέσα από την ανάπτυξη, την ανατροφοδότηση και τη δημιουργική  αξιοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού