Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπεγράφη στις 04/07/2014 μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών/Ειδικής υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΔΕ ΥΠΕΣ) και της INTRAWAY Μονοπρόσωπης ΕΠΕ., η δεύτερη των συμβαλλομένων ανέλαβε την υλοποίηση έργου με τίτλο Τμήμα 3 «Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στη Γλώσσα των Διοικητικών Εγγράφων». Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου κατατίθεται το τρίτο παραδοτέο (ΠΑ 3) το οποίο αποτελεί και το τελευταίο και περιλαμβάνει δύο επιμέρους παραδοτέα τα οποία για χρηστικούς λόγους υποβάλλονται σε δύο χωριστά τεύχη. Το παρόν Τεύχος Β αποτελεί το παραδοτέο ΠΑ 3.2 το οποίο αφορά στη σύνταξη Οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα. Αποτελεί εξειδικευμένο και εύχρηστο εργαλείο για την αναγνώριση και κατανόηση του γλωσσικού σεξισμού που διέπει τα πάσης φύσεως εν χρήσει διοικητικά έγγραφα, αλλά και ευαισθητοποίησης σε ένα πεδίο που συντελεί στον ένα ή στον άλλο βαθμό στη διαμόρφωση συλλογικής κοινωνικής συνείδησης. Περισσότερα:http://www.isotita.gr/var/uploads/MELETES/Odhgos%20Xrisis%20Mi%20Seksistikis%20Glossas.pdf 

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Οδηγός και Ιστοχώρος για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού του Συνήγορου του Πολίτη!

Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην εποχή της κρίσης

Συνήγορος του Πολιτη, Ανεξάρτητη Αρχή - ο Συνήγορος για τις ευάλωτες ομάδεςΗ πρωτοφανής οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει δραματικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του. Το έντονο συναίσθημα ανασφάλειας που διέπει την ελληνική κοινωνία και η δυσκολία του κράτους να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πλαίσιο. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να εντείνει την εξωστρέφειά του, να βρεθεί κοντά στους πολίτες, και να εκφράσει με θεσμικό τρόπο τα προβλήματα και τη δυσαρέσκεια που εκδηλώνουν. Καλείται ιδίως να αναζητήσει θεσμικές λύσεις και ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις.
Η δίκαιη κατανομή των βαρών, η στήριξη των δημιουργικών πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων οφείλουν να αποτελούν προτεραιότητες και αφετηρία των πολιτικών επιλογών. Η σχέση του πολίτη με το κράτος χρειάζεται να τεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, η εμπειρία του Συνηγόρου αναδεικνύει το οξύμωρο οι έχοντες τη μεγαλύτερη ανάγκη ασθενέστεροι πολίτες συχνά να αγνοούν ή να διστάζουν να απευθυνθούν σε ήδη υφιστάμενες δομές κοινωνικών παροχών.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε αναγκαίο και αποφάσισε να συντάξει σε συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ, ένα Οδηγό δικαιωμάτων και παροχών για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο ιστοχώρο ο οποίος θα επικαιροποιείται και ανανεώνεται συνεχώς. Τα δυο αυτά καινοτόμα εργαλεία αποσκοπούν στο να στηρίξουν τους πολίτες στην επαφή τους με την ευρύτερη δημόσια διοίκηση, παρέχοντας σε όσους το έχουν ανάγκη την σωστή πληροφόρηση την στιγμή που την χρειάζονται.
Στόχος της προσπάθειας είναι η συγκέντρωση της χρήσιμης πληροφορίας σε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο που θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε δράση, μέτρο και ενέργεια που τίθεται σε εφαρμογή και που αφορά όσους πλήττονται δυσανάλογα από την οικονομική κρίση, με φιλικό τρόπο και σε εύληπτη μορφή προς τον επισκέπτη / χρήστη, είτε αυτός προέρχεται από υπηρεσία του Δημοσίου είτε από τον ιδιωτικό τομέα (φορείς αλληλεγγύης),.
Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν (Οδηγός και Ιστοχώρος) μπορούν να υποστηρίζουν εργαζόμενους στις δομές φτώχειας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και κάθε συλλογική προσπάθεια που ιδρύεται με σκοπό να λειτουργεί αλληλέγγυα στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Το περιεχόμενο των πληροφοριών αφορά συγκεκριμένες διατάξεις συγκεντρωμένες σε ξεχωριστές θεματικές ενότητες, πρόσφατες αλλά και παλαιότερες που βρίσκονται σε ισχύ, με αναφορά στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία πρέπει να προσφύγει ο πολίτης για το ζήτημα που τον απασχολεί.
Με τη συγκεκριμένη σύνθετη παρέμβασή, του ο Συνήγορος του Πολίτη ελπίζει ότι τόσο η προσβασιμότητα των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες σε ευεργετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όσο και η αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου θα βελτιωθεί σημαντικά.Περισσότερα:http://www.synigoros-solidarity.gr/

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

Oδηγίες ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού

  1. Oδηγίες ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τα παιδιά.
  2. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
  3. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και από το προσωπικό μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
  4. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
  5. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες πετσέτες, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων.
  6. Εκπαιδευτικοί και μαθητές όταν ασθενούν είναι αυτονόητο ότι δεν προσέρχονται στο χώρο του σχολείου.
  7. Καλός αερισμός των τάξεων κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
  8. Άμεση και διαρκή ενημέρωση της Υπηρεσίας για μεγάλο αριθμό απουσιών μαθητών/τριων.
  9. Άμεση και διαρκής συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών.
  10. Καλός καθαρισμός των χώρων αποφυγή στις αίθουσες, υφασμάτινων κουρτινών, παιχνιδιών που δεν μπορούν να πλαίνονται συχνά.