Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015

Το Δίκτυο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» δημιουργήθηκε το 1980 με σκοπό την παροχή πληροφόρησης βάσει αναλύσεων επί των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Αποτελείται από 41 εθνικές μονάδες 37 κρατών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία). Το Δίκτυο συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που παρέχει υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπευθύνων για τη χάραξη των εκάστοτε εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ υποστηρίζουν την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η Εθνική Μονάδα «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» ως μέλος του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Δικτύου  «EURYDICE» έχει ως έργο τα εξής:
·  Περιγραφή και επικαιροποίηση, σε ετήσια βάση, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Εγκυκλοπαίδειας των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων «EURYPEDIA».
·             Σύνταξη εκθέσεων και συμμετοχή στη σύνταξη συγκριτικών θεματικών μελετών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου  «ΕΥΡΥΔΙΚΗ».
·            Μέριμνα για τη μετάφραση και την έκδοση των συγκριτικών μελετών στην ελληνική γλώσσα.
·            Συμμετοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών, μεταξύ των χωρών-μελών του Δικτύου, που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα.
·            Επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και διάχυση τεκμηριωμένης εκπαιδευτικής πληροφόρησης σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Το έργο του Δικτύου είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις επικεντρώνονται στη συγκριτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη (από την Προσχολική Αγωγή έως την Ανώτατη Εκπαίδευση) συμπεριλαμβανομένης και της Δια Βίου Μάθησης.
Με σκοπό τη διάδοση των δραστηριοτήτων του Δικτύου σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος 2015 έχουν εκδοθεί οι παρακάτω μελέτες,

Οι εν λόγω μελέτες καθώς και παλαιότερες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/

Η «EURYPEDIA – Ευρωπαϊκή Εγκυκλοπαίδεια των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων» αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, που συνδράμει στην κατανόηση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών-μελών του Δικτύου και των αλλαγών που συντελούνται σε αυτά. Η Περιγραφή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος αποτελεί τμήμα της «EURYPEDIA» και είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή διεύθυνση:
·            https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Elláda:Επισκόπηση
(στην ελληνική γλώσσα)
·            https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Greece:Overview
(στην αγγλική γλώσσα)
Τα θέματα που περιγράφονται στην «EURYPEDIA»  είναι τα ακόλουθα:
1.       Πολιτικό, Κοινωνικό και Οικονομικό Υπόβαθρο , Τάσεις
2.       Οργάνωση και Διακυβέρνηση
3.       Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης
4.       Προσχολική Εκπαίδευση / Μέριμνα
5.       Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
6.       Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια μη Ανώτατη Εκπαίδευση
7.       Ανώτατη Εκπαίδευση
8.       Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων
9.       Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτικό Προσωπικό
10.   Διοικητικό και άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό
11.   Διασφάλιση της Ποιότητας
12.   Παιδαγωγική Υποστήριξη και Καθοδήγηση
13.   Κινητικότητα και Διεθνοποίηση

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με τίτλο: Το μάθημα των Θρησκευτικών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο- Τα νέα Προγράμματα Σπουδών

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους/τις εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για όσους/ες εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια.
Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016, ώρες 15.00-18.00, και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα σε αίθουσες του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.H συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών στο σεμινάριο είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ενώ η κάθε μετακίνηση θα γίνει με ευθύνη των ιδίων των συμμετεχόντων.   
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής. Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα.  Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 30-12-2015. Αν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον μέγιστο αριθμό των επιμορφωνόμενων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.          
 Χώρος: 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης               
Λεπτομέρειες παρατίθενται στη σελίδα του 2ου ΠΕΚ 

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Παιδαγωγική δράση στην Ειδομένη!Το άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει ακόμη πραγματωθεί. Από αρχές καλοκαιριού αρκετοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες  αλλά και γονείς μαθητών και μαθητριών μας  συνεισέφεραν στην Ειδομένη με προσωπική τους πρωτοβουλία. Η ανάγκη οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να διδάσκονται μέσα από παιδαγωγικές δράσεις που στοχεύουν στις πανανθρώπινες αξίες της  δικαιοσύνης, της ισότητας, της  μη βίας,  της αλληλοβοήθειας επιτακτικότερη παρά ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό κινητοποιήθηκαν εθελοντικά τον μήνα Νοέμβρη μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του νομού Κιλκίς και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους έφτιαξαν μεταξύ άλλων και μικροδωράκια για τα προσφυγόπουλα. 
Κατόπιν τούτου ιδιαίτερη ήταν η χαρά και η συγκίνησή μας όταν η παιδαγωγική δράση στην οποία συνεργήσαμε  οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, η Αν. Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, οι Σύλλογοι  Π.Ε. Εκπαιδευτικών Κιλκίς και  Π.Ε. Παιονίας τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του νομού ολοκληρώθηκε! Συγκεκριμένα, χθες Παρασκευή  22 Δεκεμβρίου 2015 με την βοήθεια του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. Κιλκίς και της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Παιονίας, τα μικροαντικείμενα/δωράκια που ετοίμασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες  μεταφέρθηκαν από τους τόπους συγκέντρωσής τους (1ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς και !ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης) στην Ειδομένη και μοιράστηκαν  σε προσφυγόπουλα!  Για τη μεταφορά των κιβωτίων χρειάστηκαν συνολικά 3 αυτοκίνητα και ένα ημιφορτηγό!  Οι κούτες που έστειλαν τα σχολεία περιείχαν κατόπιν οδηγιών μεγάλο  αριθμό μικροαντικειμένων/δώρων σε ατομικές συσκευασίες, με περιεχόμενο φιλικό στα παιδιά!
Όσοι και όσες βρεθήκαμε εκεί  βιώσαμε συναισθήματα έντονα και ανάμεικτα!
 Καλά Χριστούγεννα με την ευχή να αποτελέσουν την αρχή ώστε το φως της δικαιοσύνης και της ειρήνης να λάμψει στις ψυχές μας, αλληλέγγυα προκειμένου "ο πλησίον όπου γης να βοηθηθεί πραγματικά". 


...Πάνω στις ράγες των στίχων μου
το τραίνο που προχωρεί στο μέλλον
φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα
είναι η ειρήνη.
Αδέρφια μου,
μες στην ειρήνη διάπλατα ανασαίνει
όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του.
Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου,
αυτό 'ναι η ειρήνη.
Απόσπασμα: Γιάννης Ρίτσος
ΑΘΗΝΑ, Γενάρης 1953
Από τη συλλογή Αγρύπνια (1941-1953)


Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΣήμερα Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στην Περιφερειακή Δνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.
09.15-09.45 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ- ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Φώτιος Διαμαντής, Δρ. Επιστημών Αγωγής, Δάσκαλος, MEd & Θεολόγος, MTh, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 1ου Πεύκων, Μέλος της συγγραφικής ομάδας του ΠΣ και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό)

09.45-10.15 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟ (Παναγιώτης Ο. Ταμβάκης, Δρ Θεολογίας, MA Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ, Μέλος της συγγραφικής ομάδας του ΠΣ και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό)

10.15-10.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10.30-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.00-11.30 ΤΑ ΝΕΑ ΠΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου- ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης (Σταύρος Γιαγκάζογλου, Υπεύθυνος του Επιστημονικού Πεδίου των Θρησκευτικών και της συγγραφικής ομάδας του ΠΣ και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό, Σύμβουλος του ΥΠΑΙΕΘ, Προϊστάμενος Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α’ του ΙΕΠ)

11.30-11.40 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

11.40-12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.00-12.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΣ- ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (Παναγιώτης Υφαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Μέλος της συγγραφικής ομάδας του ΠΣ και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό)

12.30-13.00 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (Αθανάσιος Νευροκοπλής, MTh Θεολογίας, Διευθυντής Γυμνασίου Αρσακείου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Θεολόγος, Μέλος της συγγραφικής ομάδας του ΠΣ και του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό)

13.00-13.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

13.15-13.30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΛΗΞΗ
Στην Ημερίδα, χαιρετισμό απήθυνε ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης.Οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και ο γόνιμος διάλογος που ακολούθησε προβλημάτισε του παρευρισκόμενους Σχολικούς Συμβούλους και ανέδειξε την αναγκαιότητα μεταξύ άλλων  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό.

Νέα αναθεωρημένη και βελτιωμένη έκδοση του Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:http://e-thriskeftika.sch.gr/ps2014.htm