Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ!

Δούκας Έκτωρ-Παιδιά με μήλα, περ. 1930
Μετά από ένα διάλειμμα μη ενημέρωσης του ιστολογίου μου σκέφτομαι να ξαναρχίσω την επικοινωνία μου μαζί σας. Στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα υλικού άλλοτε προτότυπου και άλλοτε αναπαραγόμενου  για νηπιαγωγούς και γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το  υλικό αυτό που συχνά το συμβουλεύονται  νηπιαγωγοί και  γονείς κάποιες φορές αναπαράγεται και εφαρμόζεται  αυτούσιο. Χρειάζεται προσοχή.   Όλη αυτή η διαδικασία για να είναι γόνιμη και προς όφελος των παιδιών χρειάζεται να περνά από φίλτρα.  Στο ιστολόγιό μου προσπαθώ να σταθμίζω το υλικό που αναρτώ είτε αυτό το δανείζομαι είτε το δημιουργώ για τις ανάγκες των παιδιών με τα οποία δουλεύω στο νηπιαγωγείο την περιοδο αυτή.