Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεργασία του Διευθυντή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα κ. Βασίλειου Νικόλτσιου της επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Σταυρούλαs Μαυρογένη και των Σχολικών Συμβούλων 1ης, 3ης Δημοτικής Εκπαίδευσης και 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης


Συνεργασία του Διευθυντή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα κ. Βασίλειου Νικόλτσιου, της  επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κας.  Σταυρούλας Μαυρογένη και των Σχολικών Συμβούλων 1ης, 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης κας Ιωάννας Αρβανίτη και  κ. Ιωάννη Τρικκαλιώτη και  της Σχολικής Συμβούλου  38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης κας. Μαρίας Παπαδοπούλου στο πλαίσιο του Τοπικού Εκπαιδευτικού Δικτύου  «Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου»  που ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία των προαναφερομένων Σχολικών Συμβούλων. Στο συντονιστικό του Δικτύου συμμετέχει και ο  Διευθυντής Πρωτοβάθμις Εκπ/σης Κιλκίς, κ.Άρης Παπαδόπουλος. Στο πλαίσιο της συνάντησης εκτός από την ενημέρωση για τα αξιόλογα Εκπαιδευτικά  Προγράμματα του Μουσείου που είναι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο συζητήθηκε και σημαντική πρόταση του Διευθυντή του Μουσείου η οποία θα ανακοινωθεί και θα συζητηθεί στην  1η συνάντηση των μελών του Δικτύου.

Επικοινωνία με το Μουσείο των δασκάλων και νηπιαγωγών που θέλουν με τους μαθητές/τριές τους ή και μόνοι τους να επισκεφτούν το Μουσείο:
Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 23, 546 22
Τηλ: +30 2310 229778
Fax: +30 2310 233108
URL: http://www.imma.edu.gr/imma/index.html
Email: mma@the.forthnet.gr

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση για τη φοίτηση των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία

Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα όλων των παιδιών στον κόσμο, κάτι που έχει αποδεχτεί η ελληνική πολιτεία με την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το Παρατηρητήριο θεωρεί δεδομένη και αυτονόητη την υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας έναντι όλων των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα, επομένως και των παιδιών των προσφύγων, να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο. Η εκπαίδευση με την ανάπτυξη και καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων διασφαλίζει την απρόσκοπτη συγκρότηση της προσωπικότητας όλων των παιδιών μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και συνεργατικότητας. Ειδικότερα, η ένταξη των παιδιών - προσφύγων σε κατάλληλα οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές συνιστά τον ασφαλέστερο δρόμο για την οργανική ένταξή τους στην ελληνική και στις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τα αποτελέσματα παρόμοιων δράσεων σε διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών αυτών δεν είναι μόνο μια σύννομη πρακτική σεβασμού των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και μια επιλογή με θετικά αποτελέσματα τόσο για τα παιδιά, όσο και για την ευρύτερη κοινωνία. Ιδιαίτερα σε τοπικές κοινωνίες, όπου οι μνήμες προσφυγιάς των ίδιων των Ελλήνων είναι ακόμα νωπές, η έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και η προστασία των πλέον ευάλωτων μελών, όπως είναι τα παιδιά, είναι σημαντικό να αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες. Γνωρίζουμε, εξάλλου, ότι η δημοκρατία, όπως οικοδομήθηκε με βάση την ευρωπαϊκή παράδοση του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους, στις ευτυχέστερες στιγμές της δικαιώθηκε προστατεύοντας τους αδύναμους και υπερασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Παρατηρητήριο εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε πρακτική που αποκλείει ομάδες παιδιών από μία εκπαιδευτικά και κοινωνικά δίκαιη αντιμετώπιση. Αναγνωρίζει ότι η οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων συνιστά συνολικά ένα σύνθετο ζήτημα με πολλαπλές διαστάσεις. Υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκόμενων πλευρών με αίσθημα ευθύνης και με συστηματικό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστούν οι όροι υπέρβασης των όποιων προβλημάτων με μέτρο το κοινό καλό όλων των παιδιών στην τοπική κοινωνία. Τέλος, το Παρατηρητήριο δηλώνει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας το επιστημονικό του δυναμικό, με στόχο τη στήριξη της καλύτερης δυνατής μαθησιακής εμπειρίας των παιδιών, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με έμφαση σε έναν πολιτισμό ισονομίας και αλληλεγγύης. Θεσσαλονίκη, 19.9.2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016

Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα -Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις του Μουσείου! Αξίζει να το επισκεφτείτε με τους μαθητές και τις μαθητριές σας!



Tο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα συστάθηκε το 1999 από το σωματείο "Οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα" το κοινωφελές Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύεται από τα Υπουργεία (α) Πολιτισμού και Τουρισμού (Π.Δ. 14.1.1999, ΦΕΚ Β'36/26.1.1999), (β) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το καταστατικό του, οι σκοποί του Ιδρύματος είναι αφενός η διατήρηση και διάδοση της μνήμης των αγώνων του Ελληνισμού για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ιδιαίτερα του Μακεδονικού Αγώνα, αφετέρου η επιστημονική μελέτη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Μακεδονίας. Για την προώθηση αυτών των σκοπών το Ίδρυμα λειτουργεί με δύο βραχίονες: α. τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, που συγκεντρώνει, διασώζει και εκθέτει κειμήλια, προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφικά αρχεία σχετικά με το Μακεδονικό Αγώνα, β.το Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Μ.Ι.Τ.), που έχει ως σκοπό την επιστημονική μελέτη, παρουσίαση και διάδοση της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Μακεδονίας.Τα εκπαιδευτικά του προγράμματα στηρίζονται στη βασική αντίληψη ότι το μουσείο αποτελεί έναν χώρο, όπου ο πολιτισμός όχι μόνο προβάλλεται, αλλά και συν-δημιουργείται. Περισσότερα:http://www.imma.edu.gr/imma/education/index.html 


Το Μουσείο σήμερα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννη Χασιώτη και της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας δέχτηκε για ενημέρωσε Σχολικούς Συμβούλους Κεντρικής Μακεδονίας για τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Επίσης έγινε παρουσίαση από τον Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας κ.Μόσχο Μορφακίδη της ιστοσελίδας του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών (Κ.Β.Ν.Κ.Σ.) της Γρανάδας με εστίαση στην έρευνα και το υλικό/βάση δεδομένων που είναι αναρτημένο και αφορά στο ελληνικό θέατρο σκιών και ειδικότερα τον Καραγκιόζη. http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/teatro
Το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε με την εξαιρετική ξενάγηση του Διευθυντή του Μουσείου κ, Βασίλειου Νικόλτσου στους χώρους του Μουσείου. 

H ξενάγηση έγινε στις επτά αίθουσες του ισογείου προβάλλονται παραστικά οι κυριότερες φάσεις της ιστορίας της Μακεδονίας του 19ου και των αρχών του 20ού αι. Και οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις που επηρέασαν αποφασιστικά το μέλλον του Ελληνισμού της περιοχής:Αίθουσα Α΄: Αγώνες για την ΕλευθερίαΤα ελληνικά επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία κατά τον 19ο αιώναΑίθουσα Β΄: Η Μακεδονική κοινωνία Η κοινωνία της Μακεδονίας στα τέλη του 19ου αιώναΑίθουσα Γ΄: Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη Αναπαράσταση του γραφείου του Γενικού ΠροξένουΑίθουσα Δ΄: Χαρακτηριστικά του Αγώνα Η στελέχωση των ελληνικών ανταρτικών σωμάτωνΑίθουσα Ε΄: Ο Αγώνας στις πόλεις και τα χωριά Η διαμόρφωση του ελληνικού αγώνα στην ύπαιθρο και στις πόλεις και ο ρόλος του κλήρουΑίθουσα Στ΄: Το τέλος του ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι οδηγούν στην ένωση της Μακεδονίας με την ΕλλάδαΑίθουσα Ζ΄: Μετά τον Μακεδονικό Αγώνα Η εξέλιξη της Μακεδονίας μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων Φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις Προβάλλεται η ταινία «Ο Μακεδονικός Αγώνας» στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα Υλοποιείται η εκπαιδευτική οπτικοακουστική παραγωγή «Πορεία στη Μακεδονία με τον Παύλο Μελά» Στον πρώτο όροφο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: Τέλος στο υπόγειο παρουσιάζονται τέσσερα διοράματα σε φυσικό μέγεθος με σκηνές του Μακεδονικού Αγώνα.   Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές//τριες! 
 
 

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Καλή Σχολική Χρονιά!





Καλή Σχολική Χρονιά! Με υγεία, ενδιαφέρον, ενσυναίσθηση και γνώση! Με γραμμές και χρώμα που φωτίζουν και απαλύνουν τις ψυχές και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη υγειών ανθρώπινων σχέσεων! Το έχουμε όλοι/ες ανάγκη στην σχολική κοινότητα και περισσότερων όλων τα παιδιά!

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

 Tη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προϊστάμενου Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σύσκεψη των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με την κ. με την κ. Μπατσούτα, Σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας σε θέματα Προσχολικής Αγωγής. Στο πλαίσιό της έγινε ενημέρωση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τυπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, διευκρινήσεις και τέθηκαν προβληματισμοί και ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του. 

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

Επιμορφωτικά σεμινάρια μουσικής στο νηπιαγωγείο!

Βάσω Βαϊούλη,  Μουσικολόγος, Σοπράνο
Φεβρωνία Τεβρεντζίδου, Μουσικοπαιδαγωγός Καθηγήτρια πιάνου
«ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ…ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑ!»
Δύο υπέροχες μουσικοί, τρεις υπέροχες ομάδες νηπιαγωγών του Κιλκίς, μια βιωματική επιμορφωτική εμπειρία με γνώση και συναίσθημα!
Σας ευχαριστώ!



Αίθουσα εκδηλώσεων Πολιτιστικής Εταιρείας Κιλκίς 6,  7  & 9 Σεπτεμβρίου 2016- 8.00-13.00

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016



«Επιμορφωτικές συναντήσεις νηπιαγωγών 38ης Περιφέρειας»

Με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
Πολιτιστική Εταιρεία Εκπαιδευτικών Κιλκίς




Άρης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης


«ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ»

Μαρία Παπαδοπούλου, Σχολική  Σύμβουλος 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης
«ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ & ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Βάσω Βαϊούλη,  Μουσικολόγος, Σοπράνο
Φεβρωνία Τεβρεντζίδου, Μουσικοπαιδαγωγός Καθηγήτρια πιάνου
«ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ…ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑ!»


Αίθουσα εκδηλώσεων Πολιτιστικής Εταιρείας Κιλκίς 6,  7  & 9 Σεπτεμβρίου 2016- 8.00-13.00


Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων σχολικού έτους 2016- 2017

 Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. λαμβάνοντας υπόψη το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο του Νηπιαγωγείου, τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας και τον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για την υποχρεωτική εκπαίδευση, αναμόρφωσε και αντικατέστησε τους δύο τύπους νηπιαγωγείου, κλασικό και ολοήμερο, οι οποίοι λειτουργούσαν παράλληλα, με έναν Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα. Περισσότερα:http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/23092-01-09-16-enimerosi-kai-odigies-gia-to-oloimero-nipiagogeio