Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Διαγωνισμός φωτογραφίας «Εικόνες της Αγροτικής Ευρώπης»


Πρόσκληση της ΑΝ.ΚΙ. σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους
Με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. (ΟΤΔ), ως ενδιάμεσος φορέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, καλεί όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους του νομού Κιλκίς σε συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Εικόνες της Αγροτικής Ευρώπης». 
Ο διαγωνισμός αυτός, με τη συλλογή φωτογραφιών που απεικονίζουν την αγροτική ζωή στην Ευρώπη σήμερα, στοχεύει στο να γιορτάσει και να προβάλλει την ομορφιά και την ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας στην προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης. 
Οι νικητές του διαγωνισμού θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, παρουσία του Επιτρόπου κ. Dacian Ciolos ενώ οι φωτογραφίες τους θα περιληφθούν σε περιοδική έκθεση σε όλη την Ευρώπη καθώς και σε ειδική έκδοση - λεύκωμα.
Κανονισμός συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλλουν στις ΟΤΔ όσες φωτογραφίες θέλουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές: 1. Περιβάλλον (Rural Environment), 2. Απασχόληση (Rural Employment), 3. Νεολαία (Rural Youth), 4. Άνθρωποι (Rural People), 5. Ποικιλομορφία (Rural Diversity) και 6. Το πνεύμα του LEADER (The spirit of LEADER).
Κάθε ΟΤΔ μπορεί να υποβάλλει το πολύ τρεις φωτογραφίες ανά κατηγορία.
Οι ΟΤΔ που υποβάλλουν τις φωτογραφίες πιστοποιούν ότι το υλικό είναι στην ιδιοκτησία τους και τα δικαιώματα (copyrights) δεν έχουν παραβιαστεί. 
Οι ΟΤΔ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλα τα άτομα τα οποία απεικονίζονται καθαρά στις υποβαλλόμενες φωτογραφίες έχουν συμφωνήσει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό.
Οι ΟΤΔ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το υλικό των φωτογραφιών τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες πρέπει να είναι άνω των 5MB και με ανάλυση άνω των 300 dpi.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την κατηγορία για την οποία κάποια φωτογραφία έχει υποβληθεί εάν αυτή ταιριάζει καλύτερα σε άλλη κατηγορία.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φωτογραφιών από τις ΟΤΔ είναι η Παρασκευή 18 Μαΐου 2012.   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου