Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ

Περισσότερα:
https://sites.google.com/site/6osynedriopeekpe/

Το 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ με τίτλο "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος" θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 30/11 & 1-2/12/2012

Σημαντικές ημερομηνίες:


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών
Νέα ημερομηνία
17 Σεπτεμβρίου 2012.
30 Σεπτεμβρίου 2012
Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών
20 Οκτωβρίου 2012
Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο
30 Οκτωβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου