Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα Εξομοίωσης και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης


Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, απόφοιτοι Παιδαγωγικών Σχολών διετούς φοίτησης & της ΕΠΑΘ, επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εξομοίωσης να υποβάλουν σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη διεύθυνση secr@eled.duth.gr , έως και τις 19/01/2015


Πρόγραμμα Εξομοίωσης και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης
εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης


 1. Διδακτική Μεθοδολογία Ι
 2. Γνωστική Ψυχολογία
 3. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 4. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 5. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 6. Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ
 7. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
 8. Γεωμετρία
 9. Περιβαλλοντική Αγωγή
 10. Διδακτική των Μαθηματικών
 11. Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες
________________________________________

 1. Φιλοσοφία της Παιδείας
 2. Ιστορία της Παιδαγωγικής
 3. Κοινωνική Ψυχολογία
 4. Στοιχεία Γεωγραφίας
 5. Εισαγωγή στη Βιολογία
 6. Νεοελληνική Γλώσσα (περιγραφή κλπ)
 7. Θεωρία και πράξη διδασκαλίας
 8. Κοινωνιολογία
 9. Δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής
 10. Αρχές χημείας
 11. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων
________________________________________

 1. Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
 2. Σύγχρονη Νεοελληνική Ιστορία
 3. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 4. Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 5. Άλγεβρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου