Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπεγράφη στις 04/07/2014 μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών/Ειδικής υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΔΕ ΥΠΕΣ) και της INTRAWAY Μονοπρόσωπης ΕΠΕ., η δεύτερη των συμβαλλομένων ανέλαβε την υλοποίηση έργου με τίτλο Τμήμα 3 «Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στη Γλώσσα των Διοικητικών Εγγράφων». Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου κατατίθεται το τρίτο παραδοτέο (ΠΑ 3) το οποίο αποτελεί και το τελευταίο και περιλαμβάνει δύο επιμέρους παραδοτέα τα οποία για χρηστικούς λόγους υποβάλλονται σε δύο χωριστά τεύχη. Το παρόν Τεύχος Β αποτελεί το παραδοτέο ΠΑ 3.2 το οποίο αφορά στη σύνταξη Οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα. Αποτελεί εξειδικευμένο και εύχρηστο εργαλείο για την αναγνώριση και κατανόηση του γλωσσικού σεξισμού που διέπει τα πάσης φύσεως εν χρήσει διοικητικά έγγραφα, αλλά και ευαισθητοποίησης σε ένα πεδίο που συντελεί στον ένα ή στον άλλο βαθμό στη διαμόρφωση συλλογικής κοινωνικής συνείδησης. Περισσότερα:http://www.isotita.gr/var/uploads/MELETES/Odhgos%20Xrisis%20Mi%20Seksistikis%20Glossas.pdf 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου