Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Θέσεις του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση για την προσφυγική κρίση

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μίας πρωτοφανούς πραγματικότητας, της προσφυγικής κρίσης, που έχει ως άμεση συνέπεια την απώλεια της ζωής ανυπεράσπιστων ανθρώπων και την κατάφωρη παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ) ως φορέας που από την ίδρυσή του στηρίζει κάθε πρωτοβουλία και κάθε δράση η οποία συμβάλλει στην προάσπιση των δικαιωμάτων, την προώθηση του διαλόγου και την τήρηση των δημοκρατικών ιδεωδών στην κοινωνία –και ειδικότερα στην εκπαίδευση– δεν θα μπορούσε να μείνει σιωπηλό μπροστά σε αυτήν την ανθρωπιστική κρίση. Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιμετώπισης μιας έκτακτης κατάστασης είναι αναγκαίο να ξεκινά από τη συνειδητοποίηση των αιτίων αλλά και των συνεπειών τους. Η εξαναγκασμένη μετανάστευση και η προσφυγιά δεν αποτελούν καινοφανή φαινόμενα αλλά καταστάσεις που συνδέονται με τις αναταράξεις της ανθρώπινης ιστορίας, την ένδεια, τον πόλεμο, την καταπίεση. Δεν πρέπει λοιπόν να προκαλούν φοβικά συναισθήματα αλλά εγρήγορση και κινητοποίηση. Ειδικότερα, το ΕΠΑΔΙΠΕ εκφράζει τον σεβασμό και την υποστήριξή του στα άτομα και στις οικογένειες εκείνων που, εγκαταλείποντας σε πολύ δύσκολες συνθήκες τις εστίες τους, ζητούν άσυλο στις χώρες της Ευρώπης. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών τους και η ενεργός υποστήριξή τους στη χώρα μας αποτελούν μία αυτονόητη υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας. Η προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για τις νέες κοινωνικές συνθήκες, η έμφαση σε έναν πολιτισμό διαλόγου, ειρήνης, ισονομίας και κοινωνικής συνοχής και η ενδυνάμωση των παιδιών των προσφύγων αποτελούν πραγματικές προκλήσεις μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής δυσπραγίας. Το αίσθημα ευθύνης και ο βαθμός ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού κόσμου σε αυτές τις προκλήσεις θα καθορίσουν την εκπλήρωση των θεμελιωδών αυτών αρχών. Το ΕΠΑΔΙΠΕ διακηρύσσει την αντίθεσή του σε κάθε εκδήλωση ένοπλης αντιπαράθεσης, φανατισμού, καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άσκησης βίας κάθε μορφής. Υπογραμμίζει τον κοινωνικό και μετασχηματιστικό ρόλο της εκπαίδευσης. Καλεί τους εκπαιδευτικούς, τους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους δημόσιους φορείς να εμπλακούν με τρόπο δημιουργικό, δημοκρατικό και ανθρώπινο σε δράσεις για την προστασία των παιδιών και των εφήβων στη χώρα μας. Θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα από την ελληνική πολιτεία και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για την υπεράσπιση και την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, και ειδικότερα των παιδιών, αλλά και κάθε ανθρώπου που αντιμετωπίζει συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Εκφράζει τέλος την ετοιμότητά του για την υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας που θα στοχεύει στην εκπαιδευτική ενδυνάμωση των παιδιών προσφύγων και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής παιδείας στο ελληνικό σχολείο. Πρόκειται για μια επιλογή συμπόρευσης με την πολιτική και ηθική συγκρότηση της εκπαιδευτικής μας παράδοσης. Περισσότερα: http://paratiritirio.web.auth.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου