Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Συμβούλων

Επιστρέφοντας από Κόρινθο
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Πεναλλήνιο Συνέδριο Σχολικών Συμβούλων στην Κόρινθο. Η ποιότητα και η ποικιλία των θεμάτων αλλά και η ανταπόκριση, έδειξαν αφενός την αναγκαιότητα της ύπαρξής του και αφετέρου το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον σε ζητήματα εκπααιδευτικής έρευνας και καινοτομίας. Μεγάλη εκπροσώπιση με ανακοινώνσεις ουσίας έγιναν όσον αφορά στην προσχολική εκπαίδευση. Περισσότερα στη σελίδα της ΠΕΣΣ

http://www.pess.gr/Στο Συνέδριο, ο τίλος κοινής εισήγησης που κάναμε με την κ. Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου Κοινωνιολόγο-Σχολική Σύμβουλο ΕΑΕ, Δρ Α.Π.Θ ήταν "Η επιμόρφωση στην ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από τη Τέχνη. Η περίπτωση της βιωματικής προσέγγισης μέσα από το εργαστήριο του «αντικειμένου κούκλα¨"

Περίληψη της εισήγησης
 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη θετική τους στάση στην ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο νέος τύπος εκπαίδευσης σε ένα σχολείο για όλους που συμβαδίζει με την πολυμορφία της τάξης, την πολυμορφία της οικογένειας την εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς αναδιοργάνωση  της εκπαιδευτικής πράξης. Η βιωματική μάθηση εκφέρεται με διπλή διάσταση:  αφενός με τη διάσταση της προσωπικής δράσης του παιδιού και αφετέρου με τη διάσταση του θετικού κλίματος στο περιβάλλον της τάξης, όπου το παιδί δοκιμάζει και αποκτά ανεπανάληπτες εμπειρίες ζωής οι οποίες θα το οδηγήσουν στην αυτογνωσία του. Από τις έρευνες διαφαίνεται  σημαντική επίδραση των τεχνών στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, των  δεξιοτήτων της επικοινωνίας, της έκφρασης, της δημιουργικής λύσης  προβλημάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα  προγράμματα συνεκπαίδευσης μέσω εικαστικών δραστηριοτήτων τα οποία εφαρμόστηκαν στην γενική  τάξη έχουν βελτιώσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις κοινωνικές δεξιότητες και την επικοινωνία των μαθητών. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τον ρόλο της τέχνης στην ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να παρουσιάσει  περίπτωση  βιωματικού εργαστηρίου του «αντικειμένου κούκλας» για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου