Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ

Ο ιστότοπος του  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ της ΑΕΕ
http://150.140.91.16/AEE/ είναι σχεδιασμένος για την παρακολούθηση και υποστήριξη του προγράμματος «Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» που εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα ως το τέλος του σχολικού έτους 2011-2012. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική.

Εδώ συγκεντρώνονται σχετικά στοιχεία και μελέτες, που μετά από επεξεργασία διαχέονται στους σχολικούς συμβούλους και στους εκπαιδευτικούς. Έμφαση δίνεται στις ανταλλαγές τεχνο-γνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευ-τικού έργου.

 Στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας του 'παρατηρητηρίου' προβλέπονται:

  • Εκπόνηση μελετών σχετικά με την ελληνική εμπειρία στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου,
  • Μελέτες σύνδεσης παραμέτρων του πιλοτικού προγράμματος με τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο,
  • Μελέτες της διεθνούς/ευρωπαϊκής εμπειρίας στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου,
  • Ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιο-λόγησης του εκπαιδευτικού έργου,
  • Διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων διάχυσης καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων της ΑΕΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου