Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014




Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας είναι ένας. Καταρτίζεται όπως προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία στην αρχή του σχολικού έτους. Αναφέρεται σε όλες τις βασικές πτυχές του εκπαιδευτικού έργου (διδασκαλία και μάθηση, οργάνωση και διοίκηση, κλίμα και σχέσεις, δράσης αντιστάθμισης και βελτίωσης, κ.ά.) και επηρεάζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη σχολική μονάδα.  Τα όσα συναποφαστιτούν από το Σύλλογο Διδακσκόντων όσον αφορά στον προγραμματισμό, υποβάλλονται στη σελίδα της ΑΕΕ μέσω των κωδικών του κάθε νηπιαγωγείου στη σχετική φόρμα.
Σε αυτήν καταγράφονται οι διαδικασίες, οι συμμετέχοντες και οι θεματικές περιοχές του εκπαιδευτικού έργου που αποτέλεσαν αντικείμενο του ετήσιου προγραμματισμού του σχολείου. (συνοπτικά, τσεκάροντας τα αντίστοιχα τετραγωνάκια, ανάλογα με τις δράσεις/ενέργεις του κάθε νηπιαγωγείου). Κάθε νηπιαγωγείο προγραμματίζει και υλοποιεί το εκπαιδευτικό έργο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και την κουλτούρα του. Σχέδιο Ετήσιου Προγραμματισμού μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της ΑΕΕ. Για τη φετεινή σχολική χρονιά, σύμφωνα με προφορική ενημέρωση που δόθηκε από τον Προϊστάμενο Παιδγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης στη σύσκεψη Σχολικών Συμβούλων στην Περιφέρεια, θα δοθεί παράταση και ο Προγραμματισμός θα υποβληθεί τον Οκτώβριο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου την οποία και αναμένουμε.



 Πατώντας στο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου / Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα - Σχέδια Εκθέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου