Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Υποβολή προτάσεων πρωτότυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2014-2015Σας ενημερώνουμε ότι το  Κοινωφελές  Ίδρυμα  Ιωάννη Σ. Λάτση, μετά την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα» κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και έχοντας την πρόθεση να συνεχίσει και κατά την προσεχή τριετία την  εκπαιδευτική αυτή δράση, απευθύνει σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία παραμεθόριων περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πρωτότυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων          για το σχολικό έτος 2014-2015.

 Βασικές Προϋποθέσεις
·           Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν την ένταξη στην εκπαιδευτική πράξη διάφορων μορφών σχολικών ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αναβάθμιση του συνολικού έργου και του ρόλου του σχολείου.
·           Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν εκπαιδευτικοί από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία παραμεθόριων περιοχών της χώρας (εκτός από τα νησιά). Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί ή ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών με έναν συντονιστή (συνολικά έως τρείς εκπαιδευτικούς).
·           Η οικονομική υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με την πρόταση υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο το ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (€3.000). Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος, εξαιρουμένων αμοιβών. Η διαχείριση θα πρέπει να γίνει μέσω της εκάστοτε Σχολικής Επιτροπής.

Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης
Η υποβολή των προτάσεων προς αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην αναλυτική τους πρόταση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:
 1. Τίτλος Δραστηριότητας
 2. Σύντομη περιγραφή
 3. Στοιχεία συντονιστή και μελών (με σύντομο βιογραφικό, έως 2 σελίδες)
 4. Στοιχεία σχολικής μονάδας
 5. Περιγραφή της πρότασης
  • σκεπτικό της εκπαιδευτικής δράσης
  • αναλυτική περιγραφή και στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
  • ύπαρξη προηγούμενων αντίστοιχων πρωτοβουλιών
  • αριθμός και ηλικίες μαθητών που θα εμπλακούν
  • προσδοκώμενα πρακτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας
 6. Βεβαίωση συντονιστή για ενημέρωση διεύθυνσης του σχολείου
 7. Προϋπολογισμός

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι και την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014, στη φόρμα υποβολής που θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ιδρύματος
www.latsis-foundation.org, όπου, επίσης, υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα, τις αναλυτικές προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.http://www.latsis-foundation.org/gr/151/protovathmia_ekpaideush.html
H πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 


σύμφωνα με τη δομή της φόρμας που υπάρχει στη διεύθυνση αυτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου