Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Ίδρυση Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Κοινωνικό Νηπιαγωγείο: η αειφορία στην πράξη

Εγκρίθηκε η  ίδρυση και λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Κοινωνικό  Νηπιαγωγείο: η αειφορία στην πράξη»,για το σχολικό έτος 2014-2015, με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ ΚΙΛΚΙΣ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς/Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων και τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής 38ης Περιφέρειας.

 «Λαμβάνοντας υπόψη το διαρκές ενδιαφέρον των Νηπιαγωγών της 38ης Περιφέρειας Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και τη διάθεσή τους να αναπτύξουν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, με συστηματικό τρόπο πρακτικές φιλικές στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, να τις επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αλλά και σε τρίτους (παιδιά και ενήλικες), αποφασίστηκε να διαμορφωθεί πρόταση για τη  δημιουργία Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με τίτλο: «Κοινωνικό  Νηπιαγωγείο: η αειφορία στην πράξη».
Το Κ.Π.Ε. Κιλκίς,  ιδρύει το Τοπικό Δίκτυο «Κοινωνικό  Νηπιαγωγείο: η αειφορία στην πράξη», αναλαμβάνοντας να στηρίξει το ίδιο αλλά και δια των συνεργατών του, με εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό και επιμορφωτικά σεμινάρια το έργο των σχολικών ομάδων, που θα ενταχθούν στο ΤΔΠΕ. Το εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό θα ενσωματώσει στις προτεινόμενες δραστηριότητες και δράσεις τόσο τις αρχές του αειφόρου σχολείου όσο και του κοινωνικού καθώς το ένα βρίσκεται σε συμπληρωματικότητα με το άλλο ή καλύτερα το αειφόρο σχολείο είναι ένα κοινωνικό σχολείο που ενδιαφέρεται, ενσωματώνει αρχές και δρα για το περιβάλλον (ανθρωπογενές-τεχνητό-φυσικό) και την Αειφορία.

             ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

          Η γνώση των παιδιών οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Η λειτουργία του νηπιαγωγείου στην καθημερινότητά του στο πλαίσιο των αρχών και πρακτικών της αειφορίας και του κοινωνικού σχολείου, μπορεί να βάλει έμπρακτα από νωρίς στις ζωές των μικρών μαθητών/-τριών στην πράξη, έννοιες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, δικαιοσύνη, κ.ά., να προάγει τον πολιτισμό, την «υγεία» όλων των έμβιων όντων, να δημιουργήσει υποστηρικτικό πλαίσιο πρόληψης (ανισοτήτων, ρατσισμού, καταστροφής του περιβάλλοντος, κ.ά.), να «θεμελιώσει» ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες.

Ένα βασικό ερώτημα σχετικά με το ρόλο του σύγχρονου νηπιαγωγείου είναι το εξής: «Πως πρέπει να είναι το σύγχρονο νηπιαγωγείο για να μπορέσει να προωθήσει την αειφορία, να ταυτοποιηθεί με έναν διαχρονικό μα προσφάτως επίκαιρο όρο, ως  «κοινωνικό»;. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να ενεργοποιεί την κοινωνικοποιητική  λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα, στην καθημερινότητά του, να ενσωματώνει, να συνειδητοποιεί αειφόρες πρακτικές και να τις προάγει συστηματικά,  στις σχέσεις, στις διαδικασίες, στις υποδομές, στις δράσεις του σε συνέργεια με το ευρύτερο εκπαιδευτικό και τοπικό περιβάλλον.

         

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


ü Να ενεργήσουν οι ενήλικες εμπλεκόμενοι στο ΤΔΠΕ για τη μετατροπή του σχολικού κτιρίου σε αειφόρο ως προς την παιδαγωγική και  μαθησιακή, την περιβαλλοντική και ενεργειακή διάστασή του.

ü  Να επιδιώξουν οι ενήλικες εμπλεκόμενοι στο ΤΔΠΕ (νηπιαγωγοί, γονείς, ευρύτερη τοπική κοινότητα) για την προαγωγή της υγείας  στο σχολείο (φύση και άσκηση, καλές διατροφικές συνήθειες, εξάλειψη φαινομένου υποσιτισμού, κ.ά.).

ü  Να αποκτήσουν οι νηπιαγωγοί  που θα συμμετέχουν στο ΤΔΠΕ και να εφαρμόσουν στο νηπιαγωγείο αρμοδιότητάς τους «καλές πρακτικές» σε σχέση με το περιβάλλον και την αειφορική διαχείριση του (εξοικονόμηση νερού, χαρτιού, ηλεκτρικού ρεύματος, ανταλλαγή αντικειμένων για εκ νέου χρήση από άλλους, κ.ά.).

ü  Να γίνουν ενέργειες αναμόρφωσης και αισθητικής αναβάθμισης  εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των νηπιαγωγείων και από τους (λ.χ. δημιουργία σχολικού κήπου, κομποστοποίηση, χρήση αντικειμένων φιλικών στο περιβάλλον στην τάξη, διακόσμηση του σχολικού χώρου με αντικείμενα φτιαγμένα από τα παιδιά (μόνα τους ή και σε συνεργασία με ενήλικες) με επαναχρησιμοποίηση υλικών,  κατασκευές χρηστικών αντικειμένων στην τάξη, στη σχολική αυλή,  κ.ά.

             Χαρακτηριστικά του κοινωνικού νηπιαγωγείου που επιδιώκει  να ενσωματώσει δομικά, λειτουργικά και σε επίπεδο δράσεων, τη φιλοσοφία και τις αξίες της αειφορίας –Στόχοι:

ü  Να γνωρίσει την  ιστορία του

ü  Να φέρει  τα παιδιά σε επαφή με το πριν...το τώρα… το μετά….

ü  Να είναι το ασφαλές από κάθε πλευρά (πυρασφάλεια, σχέδιο αντισεισμικής προστασίας, σήμανση, έλεγχος και συντήρηση, υγρασία,  κ.λπ.)

ü  Να εστιάσει σε ζητήματα ασφάλειας των παιδιών (πρόληψη ατυχημάτων, κυκλοφοριακή αγωγή, κ.λπ.)

ü  Να επιδιώξει  την αναπαλαίωση και συντήρηση ενσωματώνοντας στοιχεία που θα το καταστήσουν όσο το δυνατόν φιλικότερο στο περιβάλλον

ü  Να συντηρήσει, να  φυτέψει νέα δέντρα φυτά (εποχιακά, βότανα, κ.λπ.)  στην αυλή του

ü  Να κάνει  κομποστοποίηση, ανακύκλωση

ü  Να κάνει ορθολογική διαχείριση πόρων, να μειώσει  το οικολογικό αποτύπωμά του

ü  Να αναζητήσει  τρόπους ενσωμάτωσης της αειφορίας σε όλες τις εκπ/κές του πλευρές /πτυχές

ü  Να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του με έντυπα σχετικά με το περιβάλλον.

ü  Να επαναχρησιμοποιεί –να μειώνει την  κατανάλωση χαρτιού.

ü  Να υιοθετεί την επαναχρησιμοποίηση υλικών στην καθημερινή του πρακτική.

ü  Να κατασκευάζει χρηστικά χειροποίητα αντικείμενα για την τάξη, το σπίτι.

ü  Να δημιουργεί Ομάδα Ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του, να συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας

ü  Να αξιοποιεί διάφορα μέσα πληροφόρησης /ενημέρωσης και εκπ/σης παιδιών και  γονέων-κηδεμόνων (διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τοπικό τύπο, κ.ά.)

ü  Να αξιοποιεί κάθε είδους  εικόνα ως εργαλείο στην εκπαιδευτική πράξη για την προσέγγιση των εννοιών αειφορία, δικαίωμα, ισότητα,  κ.ά.

ü  Να προάγει ζητήματα βελτίωσης σχέσεων, επικοινωνίας  & προλαμβάνει και αντιμετωπίζει ζητήματα σχολικής βίας, κρίσεων, κ.ά.

ü  Να έχει γνώση των αναγκών των παιδιών… σε όλα τα επίπεδα.

ü  Να στείλει μηνύματα σχετικά με το περιβάλλον μέσω φιλικών στο περιβάλλον πρακτικών και δράσεων

ü  Να φροντίσει για τις ‘μεταβάσεις’ των παιδιών με γνώση και προγραμματισμό.

ü  Να συμμετέχει σε καινοτόμες δράσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων,  εκπ/κά δίκτυα

ü  Να συμμετέχει και οργανώνει εκδηλώσεις –εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιμορφώσεις, συνεργασίες με ειδικούς, κ.λπ.

ü  Να διασφαλίσει τη  συνέχεια στη λειτουργία του.

ü  Να έχει δια βίου στόχο τη δημιουργία του ενεργού πολίτη, κ.ά.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

Ø  Βιωματική προσέγγιση

Ø  Ομαδική εργασία

Ø  Διαφοροποιημένη διδασκαλία/μάθηση

Ø  Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία

Ø  Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων

Το ΤΔΠΕ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος. Τα παιδιά θα μάθουν μέσα από έναν συνδυασμό μαθησιακών εμπειριών αυθόρμητων και οργανωμένων στο περιβάλλον της τάξης, ή (και) στο πεδίο.  Θα επιδιωχθεί διαφοροποίηση ώστε οι εμπειρίες να ξεκινάνε από τα ίδια τα παιδιά και τα ενδιαφέροντα τους, να προκύπτουν δηλ. από τις ανάγκες της κάθε ομάδας/τάξης που θα συμμετέχει στο δίκτυο.

Για τα συμμετέχοντα Νηπιαγωγεία η βιβλιοθήκη του Κ.Π.Ε. Κιλκίς θα λειτουργήσει ως δανειστική. Περιλαμβάνει τίτλους βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών που θα ενισχύσει το έργο των Νηπιαγωγών του δικτύου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
Αρμοδιότητα
1. Βρυώνης Ηλίας, ΠΕ04, Msc, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Κιλκίς
Πρόεδρος
2.Παπαδοπούλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος 38ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Κιλκίς
Αντιπρόεδρος
3.  Μπλάτση Γεωργία, ΠΕ70, Υπεύθυνη Σχολ. Δραστηριοτήτων Δ.Π.Ε. Κιλκίς
Μέλος
4.  Λιάκου Μαρία, ΠΕ60, Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Κιλκίς
Μέλος
5.  Ιππέκη Βασιλική, ΠΕ60,   Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ,
    Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης
Μέλος

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
Αρμοδιότητα
1. Ραμπίδης  Κωνσταντίνος, Διευθυντής Δ.Π.Ε. Κιλκίς
Μέλος
2. Παρασκευά Αρσινόη, ΠΕ05,   Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Κιλκίς
Μέλος
3. Κεχλιμπάρης Γεώργιος, ΠΕ11,  Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Κιλκίς
Μέλος
4. Χρυσανθόπουλος Χρήστος, ΠΕ04,  Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Κιλκίς 
Μέλος

 
Η Συντονιστική Επιτροπή:

Ø  θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο

Ø  θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου

Ø  θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς

Ø  θα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών

Ø  Θα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα του δικτύου

Ø  θα διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 Στην ίδρυση του ΤΔΠΕ συμμετέχουν 8 σχολικές μονάδες νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε. Κιλκίς, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο δίκτυο. Το σχολεία αυτά σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Σχολ. Δραστηριοτήτων Π.Ε. Κιλκίς  θα συντονίζουν συνεργασίες και δράσεις μεταξύ των σχολείων κάθε περιοχής.


A/A
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
Νηπιαγωγείο Γοργόπης
2
5ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς
3
3ο  Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου
4
6ο  Νηπιαγωγείο  Κιλκίς
5
Νηπιαγωγείο Άσπρου
6
1ο Νηπιαγωγείο Γουμένισσας
7
2ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς
8
Νηπιαγωγείο  Ποντοηράκλειας
9
Νηπιαγωγείο Παλαιού Αγιονερίου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο εν λόγω δίκτυο συνεργαζόμενοι Φορείς θα είναι Οργανισμοί ΟΤΑ, εκπρόσωποι Δήμων, το Τ.Ε.Π.Α.Ε. της Παιδαγωγικής του ΑΠΘ δια του καθηγητή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αλ. Γεωργόπουλου, ειδικοί επιστήμονες και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς, κ.ά. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Δικτύου υπάρχει δυνατότητα μεταβολής των συνεργασιών, επέκτασης τους ή και δημιουργίας νέων με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών του δικτύου θα πραγματοποιείται με ημερίδες, σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας στο πεδίο, βιωματικά εργαστήρια και επιμορφωτικές επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου καθώς και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των σχολικών ομάδων του δικτύου.
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η διάρκεια λειτουργίας του ΤΔΠΕ θα είναι μονοετής, οι σχολικές μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.
Θα καταβληθεί προσπάθεια το ΤΔΠΕ να εξελιχθεί σε δίκτυο για όλα τα είδη σχολικών μονάδων αλλά και σε Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Μετά το τέλος της μονοετούς λειτουργίας του δικτύου, θα αποφασιστεί η περαιτέρω λειτουργία του».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου