Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Υλικό για το πρόγραμμα "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης"


    Οι εμπειρίες του παρελθόντος έχουν δαιμονοποιήσει την αξιολόγηση γενικά. Μια σοβαρή παρέμβαση στο ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου προϋποθέτει απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη Σχολική Μονάδα.
Η αυτοαξιολόγηση:

Κινητοποιεί όλους τους παράγοντες του σχολείου.
Τους εμπλέκει σε κοινά αποφασισμένες δράσεις.
Τους δεσμεύει απέναντι σε δικούς τους σχεδιασμούς.
Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές.
Αποσαφηνίζει  προβλήματα.
Υποδεικνύει πεδία για αυτομόρφωση και επιμόρφωση.
Δεν έχει στόχο
τον έλεγχο, αλλά τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, αντικείμενο αυτοαξιολόγησης αποτελούν τα ακόλουθα πέντε θεματικά πεδία, στα οποία αναλύεται η σχολική πραγματικότητα:

1ο Πεδίο: Μέσα –Πόροι –Ανθρώπινο Δυναμικό
2ο Πεδίο: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου
3ο Πεδίο: Κλίµα και Σχέσεις στο Σχολείο
4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
5ο Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα. 
Περισσότερα: http://www.kee.gr/html/newsfull_main.php?ID=2&topicID=96 
Υλικό για το πρόγραμμα "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου