Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Ενημέρωση: Συσκέψεις Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων νομού Κιλκίς


Θα πραγματοποιηθούν 2 συσκέψεις για διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων του νομού Κιλκίς, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
α) Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων Δήμου Παιονίας, Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012, 12:30-14:00, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης
β) Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων Δήμου Κιλκίς, Παρασκευή, 25 Μαϊου 2012, 12:30-14:00, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς.

Θέματα συσκέψεων

1. Απολογισμός σχολικού έτους 2011-2012 και Προγραμματισμός του νέου 2012-2013.
2. Η πορεία του εκπαιδευτικού έργου στα νηπιαγωγεία την τρέχουσα σχολική χρονιά (συζήτηση –προβληματισμός)
3. Το πιλοτικό –ερευνητικό έργο: “Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας: διαδικασία αυτοαξιολόγησης Α.Ε.Ε.” (παρουσίαση /ενημέρωση-συζήτηση).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου