Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Eπιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Ευρωπαϊκά προγράμματα και Διεθνείς συνεργασίες για το σχολείο του μέλλοντος»


Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς (1ης, 2ης, 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης και 38ης Προσχολικής Αγωγής), συνδιοργανώνουμε επιμορφωτική συνάντηση (έγκριση αρ. πρ. 25948/12-12-2012 ) με θέμα:
«Ευρωπαϊκά προγράμματα και Διεθνείς συνεργασίες για το σχολείο του μέλλοντος»
Προσκεκλημένος εισηγητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, εκπαιδευτικός, προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιμέρους θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:
1. Ανάλυση και παρουσίαση της παιδαγωγικής διάστασης και της φιλοσοφίας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
2. Ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
3. Παρουσίαση καινοτόμων προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας και καλές πρακτικές που υλοποιούνται στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης .
4. Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Η επιμορφωτική συνάντηση απευθύνεται στις/στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κιλκίς και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, στο Επιμελητήριο Κιλκίς (Στενημάχου 2 και 21ης Ιουνίου γωνία), από τις 12:00 έως τις 14:00.

Στην παιδαγωγική συνάντηση θα συμμετάσχει κάθε σχολική μονάδα με έναν εκπαιδευτικό (ΠΕ 70) και μία/ένα νηπιαγωγό (ΠΕ 60), που θα επιλέξει ο σύλλογος διδασκόντων, ο οποίος παρακαλείται να φροντίσει ώστε η απουσία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να μην εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. Όσον αφορά τη συμμετοχή των νηπιαγωγών διευκρινίζουμε ότι είναι προαιρετική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου