Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

STOP! Στον Σχολικό Εκφοβισμό:Τονίζοντας την αξία της Ομαδικότητας, της συναντίληψης και της αλληλοβοήθειας

Λογότυπο ΕΨΥΠΕΕξαιιρετική η Επιστημονική Εκδήλωση Θεωρητικής και Βιωματικής Επιμόρφωσης με τίτλο STOP! Στον Σχολικό Εκφοβισμό:Τονίζοντας την αξία της Ομαδικότητας, της συναντίληψης και της αλληλοβοήθειας, που διοργάνωσε η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στο Mediterranean Palace Hotel, σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Διασαφηνίστηκαν διάφοροι όροι (εκφοβισμός-παραβατικότητα, κ.ά.), παρουσιάστηκαν προγράμματα παρέμβασης της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., λειτούργησαν εργαστήρια με αντικείμενο τη διαχείριση του εκφοβισμού, τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπ/κών για την αντιμετώπισή του, κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου