Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Κατά τον φετινό εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου θα λάβουν χώρα οι εξής εκδηλώσεις:
α. Γ ε ν ι κ ό ς Σ η μ α ι ο σ τ ο λ ι σ μ ό ς σε ολόκληρη τη Διοικητική Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας από ώρα 08.00΄ μέχρι τη δύση του ηλίου της 11ης Μαΐου 2014 .
β. Φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των δημοσίων καταστημάτων, των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Τραπεζών και καταστημάτων κοινής ωφέλειας, κατά τις βραδινές ώρες της 11ης Μαΐου 2014 μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης σε ολόκληρη τη Διοικητική Πε-ριφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. Ο μ ι λ ί ε ς – ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς σε όλα τα Σχολεία της Περιφέρειας για τα δραματικά
γεγονότα του διωγμού του Ποντιακού Ελληνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου