Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Συνήγορος του παιδιού: διεκδίκηση και προώθηση της καλύτερης δυνατής θεσμικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του παιδιού από την πολιτεία στον τομέα της παιδικής προστασίας

Απώτερος σκοπός του  Συνήγορου του παιδιού είναι η ανάπτυξη μιας εθνικής συμμαχίας για τη διεκδίκηση και προώθηση της καλύτερης δυνατής θεσμικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του παιδιού από την πολιτεία στον τομέα της παιδικής προστασίας.
Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε και εσείς μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία, μας παρακαλούν να διαβάσουμε το Κείμενο, να συμπληρώσουμε και να αποστείλουμε στην παρακάτω φόρμα υποστήριξης (είτε ως εκπρόσωπος φορέα είτε ως φυσικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση που σας αφορά). Η απόφαση της δημοσιοποίησης των στοιχείων των υποστηρικτών γίνεται από τους διαχειριστές της σελίδας. 
Δείτε το Κείμενο Αρχών για την Παιδική Προστασία. Μπορεί να  αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση paidikiprostasia.gr@gmail.com ένα σχετικό σημείωμα που φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
Φόρμα υποστήριξης εκπροσώπου φορέα                   
Ως «φορέας» νοείται οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Μία δημόσια υπηρεσία μπορεί να συνυπογράψει το κείμενο εφόσον της παρέχεται δυνατότητα αυτόνομης λήψης συναφών αποφάσεων δημόσιας εκπροσώπησης - τοποθέτησης.
Για να δημοσιοποιηθεί η υποστήριξη από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα χρειάζετα

Φόρμα υποστήριξης προσώπου
Κάθε ενήλικος/η πολίτης μπορεί να συμπληρώσει και να συνυπογράψει το Κείμενο Αρχών. Για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του/της χρειάζεται σύντομη περιγραφή ιδιότητας (μέχρι 50 χαρακτήρες) και e-mail το οποίο δεν γίνεται γνωστό δημόσια, αλλά καταχωρείται από τους διαχειριστές για ενδεχόμενη μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση. 
Διαβάστε περισσότερα:http://www.0-18.gr/paidikiprostasia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου