Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012
 Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Θέρμη.
Ο γενικός σκοπός του είναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης. Ο γενικός αυτός σκοπός επιμερίζεται σε ειδικούς σκοπούς για την εκπλήρωση των οποίων, δραστηριοποιείται στους ακόλουθούς τομείς:
  • Διαχείριση φυσικών περιοχών
  • Δημιουργία αρχείων πληροφοριών και παρακολούθηση
  • Εφαρμοσμένη έρευνα
  • Κατάρτιση
  • Ευαισθητοποίηση κοινού και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών
  • Εκτέλεση ειδικών έργων   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου