Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012


                                                           Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Tο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) έχει ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού, από το 1994 έχουν διενεργηθεί πρωτότυπες έρευνες και μελέτες επισκόπησης σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων, όπως η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα των γυναικών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η κοινωνική πολιτική, ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η βία κατά των γυναικών κ.λπ.

http://www.kethi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου