Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Δοϊράνη: Η δική μας λίμνη

Η λίμνη Δοϊράνη αποτελεί ένα σημαντικό υγρότοπο του νομού Κιλκίς και κατ’ επέκταση  της Ελλάδας και της Ευρώπης. Βρίσκεται στην μεθόριο Ελλάδος- F.Y.R.OM. και  αποτελεί το τελευταίο τμήμα της Παιονίας λίμνης που ο σχηματισμός της τοποθετείται στην Προπαγετώδη γεωλογική περίοδο.
Είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα. Η πανίδα της λίμνης και της λεκάνης είναι σύνθετη. Από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της είναι η ορνιθοπανίδα. Στη λίμνη απαντούν τέσσερα είδη ψαριών επίσης στην περιοχή έχουν αναγνωρισθεί 23 είδη ερπετών 4 από τα οποία είναι υδρόβια, 6 είδη αμφιβίων και 26 είδη θηλαστικών.
Δίπλα στη λίμνη υπάρχει το Μουσείο της Λίμνης Δοϊράνης εξαιρετικό σημείο προορισμού κάθε επισκέπτη αλλά και τόπο εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών όλης της Ελλάδας. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς υλοποιεί με παιδιά σχετικό πρόγραμμα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου