Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012


Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

http://www.isotita.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου