Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012


Σημαντικό εκπ/κό υλικό χρήσιμο και στο νηπιαγωγείο
Έτος Δημοσίευσης: 1995
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευγενία Φλογαΐτη
Συγγραφέας(εις): Παρασκευή Βασάλα (Επικαιροποίηση 2008: Κώστας Γαβριλάκης & Γεωργία Λιαράκου)


Το έδαφος αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια και ταυτόχρονα ένα σύνθετο φυσικό-βιολογικό σύστημα. Γι’ αυτόν το λόγο, το εκπ/κό υλικό ξεκινά με μια ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του εδάφους, της σύστασής του και του τρόπου σχηματισμού του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η κατανομή και ο ρόλος των οργανισμών που ζουν και αναπτύσσονται στο έδαφος, ώστε να γίνει κατανοητή η σημασία τους. Εκτενής αναφορά γίνεται στους τρόπους υποβάθμισης του εδάφους και επισημαίνεται ο καθοριστικός ρόλος του ανθρώπου και η αξία της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Περισσότερα: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου