Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στο Νηπιαγωγείο


Το κόκκινο ΒιΒλίο
Ο στόχος του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας ήταν να καταγράψει την κατάσταση διατήρησης των ειδών της ελληνικής πανίδας, να ξεχωρίσει τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και να εντοπίσει, στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατόν, τις κυριότερες απειλές και τα πλέον αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση αυτών των ειδών. 
Περισσότερα http://elerpe.org/Red_Data_Greece.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου