Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Συμμετοχή του Νηπιαγωγείου Ευρωπού στο eTwinning

Κούρος Ευρωπού

Το Νηπιαγωγείο Ευρωπού, φέτος, για πρώτη φορά με δική του πρωτοβουλία έχει τη χαρά να συμμετέχει σε έργο του etwinning.


Το etwinning δημιουργήθηκε για να δώσει στα σχολεία την ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις και γνώσεις και να δημιουργήσουν φιλίες. 
Παράλληλα προωθεί τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου.


Είναι μία συνεργατική δράση όπου 2 τουλάχιστον σχολεία από 2 τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.


Το έργο στο οποίο θα συμμετέχει έχει τίτλο «Children traveling to Europe through fairy tales».
Η συμμετοχή μας στο eTwinnin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου